Confidenţialitatea datelor

Înscrierea în comunitatea CaliFarm presupune să completaţi formularul de Înregistrare online. În baza acestui formular considerăm voluntară furnizarea datelor către compania PFA HGC, ea reprezentând totodată acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

PFA HGC prelucrează doar acele date care sunt necesare pentru:

Aceste informaţii pot fi comunicate persoanelor care se ocupă de facturare, coletare pentru pregătirea expediţiilor şi firmei de curierat pentru transportul produselor la adresa indicată. În conformitate cu structura grupului din care faceţi parte şi cu aprobarea acordată la înscrierea în comunitatea Calivita, informaţiile pot fi vizibile de către structura superioară a grupului din care faceţi parte.

În  anumite situaţii, cum ar fi în cazul în care aveţi bonusuri de încasat sau în eventualitatea unor retururi, vi se pot cere informaţii suplimentare (de exemplu, un cont bancar in vederea plăţii bonusurilor sau restituirii unor sume).

Datele sunt păstrate cel puţin până la primul termen scadent în vederea transmiterii  declaraţiilor către autorităţile fiscale şi cel mult până la retragerea acordului privind stocarea, dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel.

GDPR vă conferă o serie de drepturi: dreptul de acces la datele personale stocate, dreptul de rectificare a datelor (de exemplu, când sunt incomplete sau incorecte), dreptul de ştergere a datelor, dreptul la restricţionarea datelor, dreptul de a obiecta.

Vă puteţi exercita oricare dintre aceste drepturi trimiţând o solicitare la adresa info@califarm.ro sau telefonic la 0756550499. De asemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Accesul la date

Datele furnizate companiei PFA HGC. sunt păstrate până la revocarea acestora sau până la expirarea calităţii de membru.
În cazul în care doriţi să retrageţi datele din baza de date, o puteţi face prin completarea şi semnarea „cererii de retragere”, apoi expedierea acesteia la următoarea adresă:

PFA HGC
810830 Braila
Str. Calea Galati nr. 325
Jud. Braila

Imediat după primirea cererii ne vom ocupa de ştergerea datelor dumneavoastră din baza noastră de date şi vă vom anunţa în scris despre acest lucru.
În cazul în care doriţi să actualizaţi anumite date vă rugăm să scrieţi email la info@califarm.ro

Securitatea informaţiilor

Datele personale furnizate companiei PFA HGC. sunt administrate confidenţial conform prevederilor legislative, Legea 677/2001, Legea 506/2004.

Nr. Notificare 17142/07.07.2010